W dniu 23 grudnia br. Centrum ogłosiło konkurs dla projektów polegających na: wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Do udziału w konkursie w ramach tego poddziałania, zapraszamy beneficjentów z sektora MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania (tutaj)