Drugi nabór, który ogłosiło Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 26 lutego br., w ramach Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, związany jest z rozwojem infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z Łódzkiego. Konkurs, dedykowany jest przedsiębiorcom oraz konsorcjom przemysłowym z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu to 10 000 000 EUR. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 31 marca, a kończy 29 kwietnia 2016 r.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania (tutaj)