W piątek 11 marca Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  zorganizowało konferencję prasową, poświęconą dwóm aktualnie trwającym konkursom, w tym na Infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz Modele biznesowe MŚP.

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień nie tylko poinformował o szczegółach obu naborów, ale także zachęcał przedsiębiorców z naszego regionu do aplikowania. Marszałkowi towarzyszył nasz beneficjent – Pan Bogumił Zięba z firmy Inovatica, który w ubiegłej perspektywie z powodzeniem złożył wniosek o dofinansowanie w podobnym konkursie, poświęconym pracom B+R i zrealizował innowacyjny projekt. Sfinansowany ze środków unijnych pomysł polegał na wprowadzeniu unikatowego produktu w postaci koszulki z elektrodami pomiarowymi, monitorującej wybrane parametry fizjologiczne człowieka, której możliwości właściciel firmy, prezentował, w trakcie konferencji.

Podsumowując, Marszałek województwa apelował do sektora MŚP z naszego regionu, aby wziąć sprawy w swoje ręce i wnioskować o dofinansowanie, bo łącznie w obu konkursach do rozdysponowania jest 11 mln €. Ponadto, dodał, iż obserwując jak ogromny potencjał tkwi w naszych przedsiębiorcach, czego najlepszym przykładem jest zaproszony beneficjent, jest spokojny o to, że w obu konkursach wpłynie wiele nowatorskich projektów.

Przypominamy, że termin naboru wniosków obu konkursów trwa od 31 marca do 29 kwietnia br.