Już niedługo, bo 30 września, rusza pierwsza runda naboru wniosków na konkurs z poddziałania 2.1.1 Tereny inwestycyjne. Dofinansowaniem w nowo ogłoszonym konkursie mogą zostać objęte projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia do zapoznania się ze szczegółami i dokumentacją konkursową dostępną TUTAJ.