Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego od 1 marca 2008 roku.
W obecnym okresie finansowania 2014-2020, COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej – IP, która jest odpowiedzialna za efektywne rozdysponowanie funduszy unijnych z I osi „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II osi „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” programu regionalnego dla województwa łódzkiego. Naszym celem przewodnim jest  zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a następnie jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.