Od 31 marca rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie w 2 konkursach:

  • Infrastruktura B+R przedsiębiorstw;
  • Modele biznesowe MŚP.

Wszelkie, niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie dokumenty, w odpowiedzi na konkurs, dotyczący rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z Łódzkiego, są dostępne pod linkiem

Natomiast, szczegółowe informacje na temat konkursu polegającego na opracowaniu nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, zmierzającego do jego internacjonalizacji, znajdują się tutaj

Nabór wniosków w obu konkursach będzie trwał do 29 kwietnia br.     

Czekamy na Państwa aplikacje. Powodzenia!