15 marca br. zaplanowaliśmy dla Państwa kolejne spotkanie informacyjne, w którym poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące trwającego konkursu dla poddziałania 1.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.
Podczas spotkania, w którym udział weźmie również ekspert zewnętrzny, omówiony zostanie m.in. plan prac badawczo-rozwojowych. Nasi konsultanci szczegółowo omówią także dokumentację konkursową, a także dodatkowo odpowiedzą na Wasze indywidualne pytania związane z tym konkursem. Dodatkowy punkt programu będzie związany z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz trwałością projektów.

Więcej...