Podpisywanie umów w konkursie na tzw. „Kapitał obrotowy” 31.12.2020 r.

Szanowni Państwo – obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji przedłożonych przez Wnioskodawców dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w konkursie na tzw. „Kapitał obrotowy” (RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20). Z uwagi na bardzo dużą ilość projektów oraz mając na uwadze prawne możliwości wydłużenia terminu na podpisywanie umów w tym konkursie, informujemy, że proces zawierania pierwszych umów rozpoczniemy po Nowym Roku, a ostatnie umowy podpiszemy do 31 stycznia 2021 roku.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość dot. takiego rozwiązania. Pracownicy COP będą się z Państwem kontaktować indywidualnie w zakresie poprawy dokumentów oraz wyznaczenia terminu podpisania umowy, za pośrednictwem poczty mailowej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinasowanie w Podsekcji II. Osoba upoważniona do kontaktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby proces przygotowania umów był jak najkrótszy, nie mniej jednak skala blisko 2000 projektów jest olbrzymia, a praca do wykonania po stronie naszej instytucji bardzo angażująca i czasochłonna.

Dodatkowo z uwagi na powyższe, odpowiadając na Państwa liczne pytania, prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji dot. zakupu podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania umowy z COP (uwaga ta dotyczy okresu ważności takiego podpisu).

Treść rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 dostępna jest tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002318