logo jeremie

Logo COP

Logo UE

Skorzystaj z programu

podpisywanie umow 72

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

Zaczynamy podpisywanie umów w konkursie na tzw. „Kapitał obrotowy”
Już dzisiaj wysłaliśmy pierwsze umowy o dofinasowanie do Wnioskodawców .
Wnioskodawco ! Pamiętaj! Sprawdzaj pocztę elektroniczną !

Eksportowe REWOLUCJE

Urząd Marszałkowski Województw Łódzkiego zaprasza przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, którzy myślą o rozszerzeniu działalności na rynki zagraniczne lub są zainteresowani eksportem, do udziału w bezpłatnym cyklu 5 szkoleń pn. „Eksportowe rewolucje”.

Zakres szkoleń:„Eksportowe rewolucje” to szkolenia, które dotyczą tematyki handlu zagranicznego i podstawowych zagadnień związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem efektywnej działalności firmy na innych rynkach niż rodzimy.

Cykl składa się z 5 szkoleń:1. Strategia eksportowa produktów i usług wraz z elementami modelu biznesowego2. Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz aspekty formalno – prawne z elementami różnic kulturowych, 3. Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów, 4. Marketing międzynarodowy i efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej,5. Negocjacje międzynarodowe.

WAŻNY KOMUNIKAT! 13.01.2021 r.

WAŻNY KOMUNIKAT!
Informujemy że adres strony do sytemu informatycznego - Generator Wniosków- dotyczy Wnioskodawców w konkursie nr RPLD.02.01.03-IP.02-10-072/20 to :
https://cop-dotacje.pl/

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy