Skorzystaj z programu

Promocja gospodarcza regionu – webinarium 26.02.2020

Już 26 lutego zapraszamy Państwa na kolejne webinarium, które tym razem poświęcone będzie tematyce aktualnego naboru wniosków w konkursie na promocję gospodarczą regionu.
W programie wydarzenia przewidujemy spotkanie z przedstawicielami beneficjentów, którzy realizują projekty w tym poddziałaniu, a także ekspertami z obszaru internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Startujemy o godz. 11:00, natomiast swoje zgłoszenia możecie przesyłać już dziś przesyłając formularz, który dostępny jest tutaj:


Serdecznie zapraszamy w imieniu swoim i organizatorów tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Informacja o odstąpieniu ogłoszenia konkursu dla poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Zgodnie z harmonogramem naborów konkursów przyjętym uchwałą Nr 1338/19 w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, zmienioną uchwała Nr 1634/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., przewidziano ogłoszenie konkursu dla poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw przewidziano na I kwartał 2020 roku, natomiast rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie na marzec 2020 roku.

Szkolenie realizacyjne 20.02.2020

 

Dla wszystkich beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przygotowaliśmy specjalne szkolenie z zakresu realizacji projektów. Dowiecie się na nim o wszelkich obowiązkach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pracownicy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyjaśnią Wam kwestie dotyczące m.in. realizacji rzeczowej jak i finansowej, procedur dokonywania zamówień i kontroli, wytycznych w zakresie promocji projektów, a także okresu trwałości, jakim jesteście związani realizując dofinansowany projekt. Więcej...

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy