http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


21 sierpnia br. zapraszamy  na spotkanie informacyjne, w którym poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące trwającego konkursu dla poddziałania 1.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Znaczną część spotkania poświęcimy na właściwe przygotowanie analizy ekonomiczno—finansowej,  z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów  przy opracowaniu modelu finansowego.  Ekspert omówi ogólne zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych; formułowanie założeń do prognoz finansowych; ujmowanie dotacji w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych; rozliczanie i ujmowanie kosztów prac badawczych i prac rozwojowych.

Ponadto, przedstawimy  Państwu przedmiot i regulamin konkursu  wraz z dokumentacją aplikacyjną, a także przybliżymy kwestie związane z  wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz trwałością projektów.

Prowadzący odpowiadać będą również na indywidualne pytania uczestników związane z tym konkursem.  

Przypominamy, że do 30 sierpnia br. trwa II runda naboru wniosków. A przed nami jeszcze:
• III runda: 31 sierpnia – 1 października 2018 r.
• IV runda: 2 października 2018 r. – 3 listopada 2018 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajdują się tutaj

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia br.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie rejestrowane w formie dźwiękowej do celów roboczych.