http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Przed nami kolejna edycja Konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”, która już na stałe wpisała się w kalendarz łódzkich wydarzeń.  
Nagroda, przyznawana w 6 kategoriach, wyróżnia firmy i instytucje, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu oraz konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego.

Do 3 kategorii konkursowych firmy mogą zgłosić same własną kandydaturę.  Jeszcze do 15 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do Nagrody Publiczności  „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”. Kategoria skierowana jest do podmiotów, które stworzyły oraz wprowadziły na rynek w latach 2015-2018 recyklingowy produkt (wyprodukowanie produktu i jego stosowanie przez użytkownika odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego).

Z kolei do 7 września przyjmowane są zgłoszenia do kategorii:
„Start- up” - nagroda stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które konsekwentnie rozwijają się w środowisku innowacyjnych technologii i promują kulturę przedsiębiorczości oraz
„Dynamika Eksportu” -  nagroda dla firm z sektora MŚP, które wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich  3 latach.
Serdecznie zachęcamy do udziału.

My też mamy swoją kategorię „Unijny projekt z potencjałem”, w której  nominujemy projekty naszych beneficjentów. Pod uwagę bierzemy projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytaczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy.
Opisy poszczególnych kategorii i regulamin konkursu znajdują się na stronie http://mocniwbiznesie.pl/

Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 października br. w Hotelu Andel's w Łodzi.