http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Dziś ogłaszamy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy aż 4 konkursy unijne w ramach I i II osi RPO WŁ.

Warto zapoznać się z poniższymi regulaminami, ponieważ każdy konkurs ma inne zasady i terminy składania wniosków.

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych