http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu dla poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych na II połowę maja br.