http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy na szkolenie eksperckie dot. analizy ekonomiczno-finansowej, które dedykowane jest podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie na projekty w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Szkolenie będzie obejmować zagadnienia pomocne w wypełnianiu dokumentacji  aplikacyjnej, stanowiącej integralny element wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji tutaj