http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy Państwa na spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu z branży rolno-spożywczej, które 9 maja br. odbędzie się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego, wskazania potrzeb przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz prezentacji korzyści wynikających ze współpracy obu środowisk w kontekście unijnego finansowania innowacyjnych rozwiązań. 

Więcej informacji tutaj