http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach kryteriów wyboru projektów dla konkursu na profesjonalizację usług biznesowych w ramach Poddziałania 2.1.2.

Celem konsultacji jest dopasowanie założeń planowanego naboru do potrzeb i możliwości potencjalnych Wnioskodawców, czyli publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Konkurs, który zostanie ogłoszony w kwietniu br., umożliwi dofinansowanie projektów dotyczących przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług. Testowane nowe lub udoskonalone usługi powinny być powiązane z kompleksowymi programami inkubacji i akceleracji startupów, doradztwem w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji lub doradztwem technicznym i technologicznym.

Uwagi i sugestie dotyczące kryteriów prosimy przesyłać na adres s.lepieszka@cop.lodzkie.pl w terminie do 12 kwietnia br.

Kryteria IOB