http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


27 marca br. ogłosiliśmy konkurs, dotyczący projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski, polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap, pozwalający na urynkowienie produktu lub procesu.

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie podzielony jest na 2 rundy:
I runda: 27 kwietnia – 31 maja 2018 r.
II runda: 1 czerwca – 28 czerwca 2018 r.

Szczegóły, w tym Regulamin konkursu są dostępne tutaj: