http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Już w najbliższy czwartek (22 marca) serdecznie zapraszamy do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na spotkanie robocze dotyczące omówienia propozycji zmian w konkursie na profesjonalizację usług biznesowych w ramach Poddziałania 2.1.2.

Celem spotkania jest rozpoznanie potrzeb przyszłych Wnioskodawców, wysłuchanie sugestii, ale przede wszystkim przeprowadzenie merytorycznej dyskusji, aby kolejne konkursy spełniły w jak największym stopniu oczekiwania Instytucji Otoczenia Biznesu, a w konsekwencji odbiorców ich usług tj. MŚP.

Więcej informacji tutaj