http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Uprzejmie informujemy o zmianie terminu naboru wniosków w ogłoszonym konkursie dla poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Wydłużamy termin składania projektów w drugiej rundzie do 9 marca br. Ponadto wszelkie inne postanowienia regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami tutaj