http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Które ze szkoleń nazwać możemy najlepszymi, najbardziej efektywnymi oraz cieszącymi się największym zainteresowaniem?

W naszej opinii odpowiedź jest dość prosta! To takie szkolenia, w których po prostu chcielibyście uczestniczyć, których tematyka żywo Was interesuje, wreszcie takie, po ukończeniu których zdobędzie praktyczne umiejętności. Najważniejsze jest poczucie dobrze wykorzystanego czasu, spędzonego podczas warsztatu i wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej lub też w życiu prywatnym.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zgadza się z tym stwierdzeniem. Podkreślamy, że zależy nam na tym, żeby zorganizowane przez nas szkolenia spełniły oczekiwania potencjalnych oraz obecnych beneficjentów. Naszym głównym celem jest, aby spotkania informacyjno-szkoleniowe realnie wyposażyły Was w użyteczną wiedzę, jak skutecznie aplikować o środki, a następnie jak poprawnie realizować dofinansowany projekt, na każdym jego etapie.


Chcąc jak najlepiej wypełnić naszą misję szkoleniową, postanowiliśmy oddać w Wasze ręce harmonogram dodatkowych szkoleń w COP na 2018 rok, wierząc, że nikt inny nie będzie w stanie trafniej zdiagnozować potrzeb szkoleniowych, niż sami zainteresowani!

Udostępniamy ANONIMOWĄ  ankietę, w której zwracamy się z prośbą o wskazanie, którymi z zaproponowanych przez nas tematów eksperckich szkoleń jesteście najbardziej zainteresowani, które wydają się dla Was najbardziej istotne z punktu widzenia realizacji projektu unijnego. Ponadto, możecie zaproponować dodatkowy, niewskazany przez nas tytuł szkolenia, który także weźmiemy pod uwagę.
Zatem, do dzieła - wypełnij specjalnie przygotowaną internetową ankietę. Jej uzupełnienie zajmie Ci dosłownie kilka chwil, a będziesz miał realny wpływ na zagadnienia, które następczo będziemy omawiać znacznie szerzej.  

Ankieta, nt. Waszych potrzeb szkoleniowych, znajduje się tutaj: