http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy materiałem informacyjnym w zakresie najczęściej popełnianych błędów, jakie pojawiają na etapie realizacji projektów w obszarze udzielania zamówień.

Materiał do pobrania tutaj: