http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie, dotyczące ogłoszonego konkursu  2.1.1.Tereny inwestycyjne. Unijne wsparcie obejmuje kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów. Teren inwestycyjny przygotowany w ramach projektu, o powierzchni co najmniej 3 ha, może być przeznaczony wyłącznie pod działalność sektora MŚP.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi blisko 42 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: 28 lutego  - 13 kwietnia 2018 r.
Spotkanie odbędzie się 13 lutego  br. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.30 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.  

Program i formularz zgłoszeniowy tutaj