http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Szanowni Beneficjenci !!!

Jak co roku przypominamy o obowiązku złożenia do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy „Oświadczenia    o przestrzeganiu zasady trwałości projektu”. W tym roku mamy dla Państwa miłą niespodziankę - udało nam się znacznie skrócić oraz uprościć formularz „Oświadczenia …”. W NOWYM formularzu znajdziecie Państwo również słowniczek, który zawiera wyjaśnienie najważniejszych pojęć i zagadnień. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Pracownicy Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości są do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względów formalnych, „Oświadczenia …” złożone na STARYM formularzu nie będę podlegały weryfikacji.

NOWY formularz „Oświadczenia …” znajdziecie Państwo tutaj