http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

19 stycznia zaplanowaliśmy dla Państwa kolejne spotkanie informacyjne, w którym poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące ogłoszonego konkursu dla poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Podczas spotkania, w którym udział weźmie również ekspert zewnętrzny, omówiony zostanie m.in. plan prac badawczo-rozwojowych. Nasi konsultanci szczegółowo omówią także dokumentację konkursową, a także dodatkowo odpowiedzą na Wasze indywidualne pytania związane z tym konkursem. Dodatkowy punkt programu będzie związany z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz trwałością projektów.

Więcej informacji tutaj