http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


W najbliższy czwartek, 7 grudnia br., zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu: Modele biznesowe MŚP.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Unijne wsparcie przeznaczono na wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą o charakterze międzynarodowym oraz wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym. Uwaga! Działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Więcej informacji tutaj