http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


9 listopada br. w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyło się uroczyste przekazanie przez Marszałka WŁ Witolda Stępnia i Członka Zarządu Joanny Skrzydlewskiej 3 podpisanych umów w konkursie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach II osi priorytetowej RPO WŁ  - Poddziałanie 2.1.1. Tereny Inwestycyjne.

W ramach konkursu unijnego złożone zostały wnioski o łącznej wartości projektów  - 35 mln zł, w tym na  kwotę dofinansowania z UE na ponad 13 mln zł.

W zakresie realizacji pierwszej umowy, Miasto Brzeziny zakłada przygotowanie 10,55 ha terenów dla 3 potencjalnych inwestorów. Realizacja drugiej umowy w Gminie Daszyna zakłada przygotowanie 3,05 ha powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, na których zlokalizowane zostaną 3 inwestycje. Trzecia umowa podpisana z Gminą Koluszki zakłada przygotowanie 21,32 ha terenów inwestycyjnych, na których zlokalizowanych zostanie 5 inwestycji! Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznego wzrostu gospodarczego gmin i regionu przy wzmacnianiu jego spójności społecznej i gospodarczej.

Umowy zostały podpisane przez beneficjentów - Burmistrza Miasta Brzeziny Marcina Plutę, Wójta Gminy Daszyna Zbigniewa Wojterę oraz Burmistrza Miasta Koluszek Waldemara Chałata.

Zapraszamy na relację z wydarzenia.

 

tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_1 tereny_09_11_2017_1
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_2 tereny_09_11_2017_2
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_3 tereny_09_11_2017_3
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_4 tereny_09_11_2017_4
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_5 tereny_09_11_2017_5
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_6 tereny_09_11_2017_6
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_7 tereny_09_11_2017_7
tereny_09_11_20...
tereny_09_11_2017_8 tereny_09_11_2017_8