http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Dofinansowanie szkoleń w ramach Funduszy Europejskich”. W programie również informacje o pożyczkach na kształcenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 9 października w Łodzi oraz w regionie. Więcej informacji o szkoleniu tutaj