http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Parę dni temu informowaliśmy Państwa o podpisaniu dwóch pierwszych umów w ramach unijnego programu Jeremie 2.

Wczoraj, 27 września br., w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zawarte zostały z pośrednikami finansowymi pozostałe trzy umowy na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Konsorcjum ECDF S.A. i MEGA SONIC S.A. rozdysponuje 8 mln zł na pożyczki dla MŚP, z kolei konsorcjum Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów podpisało 2 umowy i rozdysponuje w sumie 26 mln zł na ten cel.

Reasumując, aktualnie w ramach Jeremie 2 pośrednicy mają do dyspozycji łącznie 100 mln zł pomocy finansowej w postaci preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców. Przewidywana liczba wspartych MŚP wynosi 560!

Ta zwrotna pomoc finansowa, oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, skierowana jest również do start – upów, rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą. Program, oparty o odnawialne instrumenty finansowe, ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o Jeremie 2 należy szukać na stronie, tam też znajduje się lista pośredników finansowych dla poszczególnych województw,  którzy ustalają szczegółowe warunki udzielania pożyczek i do nich należy kierować pytania w tym zakresie.