http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Podczas Konwentu Marszałków RP w Uniejowie nastąpiło uroczyste zawarcie dwóch pierwszych umów między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 – JEREMIE 2.


Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dwiema instytucjami - Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego na kwotę 39 mln zł oraz Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 27 mln zł, które będą przyjmować wnioski o pożyczki od firm z sektora MŚP.

Podczas zawarcia umowy obecni byli: Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Joanna Skrzydlewska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK - Jarosław Kała, Prezes Zarządu ŁARR - Przemysław Andrzejak oraz Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości -  Marek Mika.

Marszałek podkreślił, że celem programu JEREMIE 2 będzie zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przez MŚP.

Ta zwrotna pomoc finansowa, oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, skierowana jest również do osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli start - upów. Główną zaletą tej inicjatywy jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych. Otrzymane środki pozwolą zbudować efektywny system wsparcia zwrotnego w Polsce, zapewniając szeroki dostęp do kapitału po 2023 r.

 

konwent-uniejow...
konwent-uniejow-1 konwent-uniejow-1
konwent-uniejow...
konwent-uniejow-2 konwent-uniejow-2
konwent-uniejow...
konwent-uniejow-3 konwent-uniejow-3
konwent-uniejow...
konwent-uniejow-4 konwent-uniejow-4
konwent-uniejow...
konwent-uniejow-5 konwent-uniejow-5