http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

W dniu 2 września weszła w życie nowelizacja, zmieniająca ustawę wdrożeniową. Jej główną misją było wprowadzenie usprawnień i uproszczeń oraz zapewnienie jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie usprawnień, uproszczeń oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Przyczyni się to do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów. Proponowane przepisy są odpowiedzią na prośby zgłaszane przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie środków perspektywy finansowej 2014-2020.

Więcej informacji tutaj