http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.
Unijne wsparcie przeznaczone jest na projekty związane z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w 3 turach: od 19 września do 1 grudnia 2017 r.

Spotkanie odbędzie się 13 września br. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.  Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września br.

Więcej informacji, program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy na w/w spotkanie tutaj