http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu  2.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

Unijne wsparcie przeznaczone jest na wypracowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych zmierzających do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

W konkursie mogą  wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i  ich związki, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, jednostki naukowe oraz szkoły wyższe.

Więcej informacji tutaj