http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Dofinansowanie dotyczy sektora MŚP i inwestycji związanych z wdrożeniem lub zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzeniem innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi blisko 64 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3,5 mln zł.

Termin przyjmowania wniosków: 16 października  – 9 listopada 2017r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj