http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, który ma bezpośrednio przyczynić się do wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów/usług firmy na nowe, międzynarodowe rynki zbytu, a w efekcie do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi blisko 17 mln zł.

Nabór wniosków zaplanowano w terminie: 29 grudnia 2017 r.  - 9 lutego 2018 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj