http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wsparcie obejmuje prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone na rzecz MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz MŚP znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) przez inkubatory przedsiębiorczości, na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 21 mln zł.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 30 września  - 29 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj