http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


27 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, już po raz trzeci, ogłosiło konkurs na Promocję gospodarczą regionu.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, a także do jednostek naukowych i szkół wyższych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:
• przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
• tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
• organizacji i udziale w przedsięwzięciach, ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi ponad 12 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 2 października 2017 r. a kończy 13 października 2017 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania tutaj.