http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Konkurs, dedykowany jest Miastu Łódź, a także jednostkom, realizującym projekt w partnerstwie z łódzkim magistratem.

Na dofinansowanie duże szanse mają projekty polegające na: przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy, tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej oraz organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. Warto dodać, że wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne, a kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi blisko 4 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 1 września 2017 r., a kończy 22 września 2017 r.

Więcej informacji tutaj