http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

20 lipca br. pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego FE zapraszają na spotkanie informacyjne dot. Poddziałania 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników – konkurs dla Operatorów Bazy Usług Rozwojowych”. Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj:

Zapraszamy