http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, polegające na przeprowadzeniu łącznie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub jedynie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji), służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu. Warto podkreślić, że wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 10 lipca 2017 r., a kończy 24 lipca 2017 r. Całkowita pula pieniędzy na konkurs to ponad 62 mln zł.

Szczegóły, w tym Regulamin konkursu są dostępne tutaj: