http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Otwieramy konkurs na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Wsparcie przeznaczone jest na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów. Konkurs w ramach działania II.1. Otoczenie biznesu adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi  10 mln EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi ponad 42 mln zł.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych, a maksymalną kwotę dofinansowania projektu określono na poziomie 5 mln zł.
Wszelkie, niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, dokumenty są dostępne pod linkiem.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 3 lipca do 12 lipca br. w siedzibie naszej jednostki.