http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wspólnotowy konkurs  „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” ma na celu wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie i właśnie ruszyła jego tegoroczna edycja. Do 23 maja br. przyjmowane są zgłoszenia od władz lokalnych i krajowych, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji,  realizujących programy edukacyjne, jak również jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami wdrażają projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są  na stronie Ministerstwa Rozwoju. Liczymy na kandydatury również z regionu łódzkiego. Jednocześnie, informację o uczestnictwie w konkursie należy przesłać do Dep. Polityki Regionalnej UMWŁ na adres: promocja.rpo@lodzkie.pl