http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Dziś od wczesnych godzin szkolimy z zakresu obowiązków, związanych z: podpisaniem umowy, zasadami poprawnego wypełniania wniosku o płatność, a także z udzielania zamówień publicznych.

Nasi pracownicy merytoryczni skrupulatnie omówili zagadnienia z w/w obszarów, bez spełnienia których beneficjenci nie są w stanie otrzymać dofinansowania i prawidłowo go rozliczyć. Nie zabrakło także listy najczęściej popełnianych błędów wraz ze wskazaniem jasnych rozwiązań, jak ich w przyszłości uniknąć.

Więcej informacji tutaj