http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


W zeszły piątek (24 marca) zorganizowaliśmy I-sze spotkanie informacyjno-szkoleniowe, prowadzone przez zewnętrznego eksperta i doświadczonego trenera – dra. Artura Bartoszewicza.

Grupa 40 osób, zainteresowanych prowadzeniem w swoich firmach prac badawczo-rozwojowych otrzymała nie tylko pakiet informacji w w/w temacie, ale przede wszystkim mnóstwo wskazówek, w jaki sposób przełożyć swój innowacyjny pomysł na dokumenty aplikacyjne, w ogłoszonym przez nas konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Więcej...