http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy serdecznie zaprasza na szkolenie eksperckie z tematyki prac badawczo - rozwojowych, które zostanie przygotowane specjalnie pod kątem potrzeb potencjalnych wnioskodawców, zamierzających wziąć udział w konkursach z zakresu I osi priorytetowej: Badania, Rozwój i komercjalizacja wiedzy w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Więcej...