http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Wsparcie przeznaczone jest na tworzenie lub rozbudowę istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia działalności innowacyjnej firmy. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców i  konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 10 mln EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi ponad 43 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Dokumentację, niezbędną do przygotowania wniosku o dofinansowanie, znajdziecie pod linkiem

Nabór wniosków będzie prowadzony od 18 do 28 kwietnia br. w siedzibie naszej jednostki.