http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


W dniu 28 lutego br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu na Modele biznesowe MŚP.

Otrzymaliśmy 139 projektów o łącznej wartości w wysokości ponad 50 mln zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 33,7 mln zł.  
Powyższe liczby mogą ulec zmianie, z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową.

W najbliższym czasie złożone projekty zostaną ocenione pod względem formalnym.

Więcej...