http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Ostatniego dnia lutego br. zamknęliśmy dwa konkursy. Jeden z nich był poświęcony rozwojowi infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej i był bezpośrednio skierowany do jednostek naukowych, szkół wyższych oraz konsorcjów naukowych z rolą wiodącą jednostki naukowej.

W rezultacie, otrzymaliśmy 2 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę w wysokości ponad 43,2 mln zł. Sumaryczna kwota dofinansowania, o którą aplikują wnioskodawcy to ok. 24,3 mln zł.

Więcej...