http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:
1.    Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
2.    Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
3.    Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
4.    Education and training (Edukacja i szkolenia),
5.    CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ (uwaga: wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są jedynie w języku angielskim).

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Plakat RegioStars 2017
Pocztówka RegioStars 2017