http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


W dn. 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

W zakresie I i II osi priorytetowych, którymi zajmuje się Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, zaplanowano aż 9 naborów! Jako pierwsze zostaną ogłoszone konkursy, dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, projektów B+R firm oraz kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych pod inwestorów. W I połowie roku rozpocznie się także I etap znanego już konkursu na Modele biznesowe MŚP, w którym przedsiębiorcy będą przygotowywać strategie nowego modelu biznesowego.

W III i IV kwartale 2017 roku COP uruchomi II etap w/w naboru, w którym opracowany nowy model biznesowy będzie wcielany w życie. Dodatkowo, rozpoczniemy konkursy na: promocję gospodarczą regionu i cieszący się zazwyczaj ogromnym zainteresowaniem nabór na Innowacje w MŚP.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym planem konkursów na nadchodzący rok. Harmonogram jest dostępny tutaj