http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

16-17 września Łódź stanie się centralnym ośrodkiem rozmów na temat najważniejszych dziedzin gospodarki dla województwa łódzkiego.
Wszystko za sprawą organizowanego Europejskiego Forum Gospodarczego, które jak zawsze gromadząc znakomitych gości i prelegentów gwarantuje uczestnikom, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie dla nich ogromną wartością. Jak podkreśla Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber - forum ma mieć charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej, udział w tym wydarzeniu powinien inspirować, motywować do działania i zachęcać do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu.
Przygotowane główne bloki tematyczne będą skupiać się wokół zagadnień rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, logistyki i transportu, przedsiębiorczości, a także nowych technologii i prac badawczych.

Tegoroczną edycję forum merytorycznie wspiera również Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które specjalnie na tę okazję przygotowało panel „PATENT NA SPEŁNIANIE MARZEŃ. DOTACJE UNIJNE NA BADANIA I ROZWÓJ”. Panel będzie stanowił platformę dzielenia się doświadczeniami beneficjentów konkursów badawczo-rozwojowych, organizowanych w COP, z uczestnikami wydarzenia. Spotkają się tu reprezentanci sektora MŚP, aby przekazać swoje obserwacje z pozyskiwania funduszy europejskich na projekty badawcze oraz, swoim przykładem, zachęcić uczestników panelu do poszukiwania nowych obszarów rozwoju i korzystania z dotacji unijnych, które oferuje w aktualnej perspektywie finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Spotkanie będzie też okazją do prezentacji możliwości wsparcia w tym zakresie i przybliżenia uczestnikom inicjatywy „Akcja Konsultacja”, która z pomocą ekspertów z różnych dziedzin, pozwala zweryfikować czy pomysły przedsiębiorców mają szansę na unijne dofinansowanie.

Rejestracja na wszystkie panele możliwa jest za pośrednictwem strony organizatora: https://forum.lodzkie.pl/
Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Serdecznie zapraszamy.

Vienna House Andel`s Łódź
ul. Ogrodowa 17,
91-065 Łódź